Muzeul satului Sighet

Înfiinţat în anul 1981, muzeul este cea mai mare şi mai complexă prezentare din România a satului tradiţional maramureşean şi a elementelor de tehnică populară din această zonă. Ideea de bază a muzeului este gruparea gospodăriilor în jurul bisericii. La fel ca în satele din judeţ, toate uliţele ducând spre aceasta. Biserica (ridicată în 1621 la Onceşti) este amplasată pe o colină de unde domină întreg ‘satul’. Reafirmându-şi astfel rolul de element central în viaţa comunităţilor din zonă.

În muzeu sunt expuse peste 30 de gospodării (cele mai vechi datând din sec. XVI) cu anexele şi instalaţiile tradiţionale (granar, grajd, fântână, presă de ulei, căruţă) iar unele din case au mobilierul şi dotările originale (cuptorul, oalele, ustensilele din bucătărie, războiul de ţesut, leagănul copiilor).

Muzeul satului Sighet 1
Muzeul satului Sighet 2
Muzeul satului Sighet 4