Confidenţialitate

Acest site este în concordanţă cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. În această pagină puteţi găsi detaliile complete cu privire la interactionarea cu acest site şi datele prelucrate în urma utilizării acestui site. Operatorul de date este ……………………………….

Acest site foloseşte Cookie-uri pentru a putea funcţiona. Pentru detalii vedeţi pagina Utilizare Cookie-uri

NAVIGAREA PE SITE

Utilizarea şi Navigarea pe acest site implică acordul dvs. cu privire la Politica de Utilizare a Site-ului (Termeni şi Condiţii)

FORMULARE

Prin completarea Formularului de contact din acest site vă daţi acordul să stocăm datele dvs personale: Nume, Prenume, Telefon, Adresa de Email. Datele dvs. sunt folosite strict pentru a vă putea contacta şi a vă răspunde solicitărilor. Nu oferim altor terţi datele personale. Puteţi oricând verifica datele dvs. stocate de noi şi puteţi solicita ştergerea lor printr-o solicitare la adresa de mail rezervari@hanulteilor.ro

DREPTURILE DVS.

Conform Regulamentului 2016/679/UE aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

Dreptul la informare
Dreptul de acces la date
Dreptul la rectificare
Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la opoziție
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Detalii complete despre aceste drepturi puteţi găsi în Regulamentului 2016/679/UE.

EXERCITAREA DREPTURILOR DVS.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturi cu privire la datele personale stocate de acest site, vă rugăm să trimiteţi o solicitare în acest sens pe adresa de mail rezervari@hanulteilor.ro

TEMEI JURIDIC

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru a contacta ANSPDCP gasiti datele de contact pe site-ul autoritatii: http://www.dataprotection.ro

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
FB

Pentru o bună navigare vă recomandăm să acceptaţi folosirea de cookie-uri. Le puteţi dezactiva oricând ulterior din pagina Utilizare Cookie-uri

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close